Jacob van der Weijden

Personalia

Naam:Jacob van der Weijden
Doopnaam:9.105
Beroep:koopman in 1899
Geboren:17 mei 1880 (Nieuwkoop)
Overleden:22 februari 1969 (Vinkenveen)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Proostcourier 21rnMonumenten in De Ronde VenenrnOp de ontwerp van de gemeentelijke monumentenlijst komen ongeveer 150 objecten voor die mogelijk in aanmerking komen voor plaatsing op de rijks- c.q. gemeentelijke monumentenlijst. Eu00e9n van deze objecten is een boerderij aan de Provincialeweg onder Vmkeveen.rnStraatnaam en plaats: Provincialeweg 14, I 'mkeveen Bouwjaar: 1925 Bouwtype: Boerderij met ronde veestal .Materialen en elementen: Gevels: Baksteen (halfsteens verband); rechts ankers; trasraam Dak: Zadeldak; gesmoorde tuiles du Nord Beschrijving: Woonhuis Boerenwoonhuis, gelegen op de hoek van de Provincialeweg en de Hoofdweg, met de nok evenwijdig aan de Provincialeweg. De voorgevel bevat drie schuifvensters met middenstijl en roedenbovenlicht onder decoratieve strekkenlaag. Linksonder bevindt zich eenkeldervenstermet diefijzers. De linkergevel bevat drie schuifvensters van hetzelfde type dat ook in de voorgevel is toegepast, Verder is er een stenen boenhok onder zadeldak, waarvan de van oorsprong open zijde met baksteen is dichtgezet. De rechtergevel bevat vier schuifvensters. Aan de achterzijde is een tussenlid gemaakt met een opgeklampte deur. Dit lid verbindt boerderij en veestal. Het huis heeft nog de oude structuur en vele details. Veestal: De ronde veestal is uitgevoerd in baksteen (halfsteens verband) met verschillende (dubbele) deuren en gietijzeren stalvensters. Het ronde tentdak is gedekt met riet en wordt bekroond door een houten opzetstuk met ventilatie-openingen. Het interieur bestaat uit een centrale ronde ruimte met daar omheen de groep. Het dak wordt gedragen door zes staanders. Ter plaatse van de doorgangen van huis naar stal en van stal naar kapberg zijn houten schotten geplaatst Bij de eerste bevindt zich bovendien een gemetselde pompbak De stal staat op een betonnen plaat.rnErf Het erf is bereikbaar via een oprit rechts van de boerderij. Achter de veestal staat een kapberg met rieten kap en drie betonnen roeden. Oorspronkelijk had de berg zes houten roeden. Langs de rand van het erf staat opgaand geboomte. Redengeving Dit pand wordt van belang geacht vanwege: -architectuurhistorie, -het bouwtype boerenwoonhuis met aparte ronde veestal - een duidelijk naar aanleiding van functionele eisen (een goede bereikbaarheid van het vee, geen gevaar van trappen op spenen, gemak van voeren, eenvoudig te verlichten, goedkoop i.v.m. klein dakoppervlak enz.) ontwikkeld bouwtype, typerend voor de rationalisering van de landbouw van het eerste kwart van de twintigste eeuw; - gaafheid van hoofdvorm en detaillering, inclusief interieur, van woonhuis en veestal; erf met hooiberg en geboomte; samenhang met de landelijke (agrarische) omgeving; - cultuurhistorie, vanwege de plaats in de agrarische geschiedenis van De Ronde Venen; - de markante plaats nabij een kruising; de zeldzaamheid van ronde veestallen. Aan de bouw van deze boerderij is nog een interessante geschiedenis verbonden want het gaat in feite om de bouw van twee identieke veestallingen. In Linschoten woonde aan het begin van de twintiger jaren Adrianus Comelis Roeleveld met zijn gezin. Het was in de tijd van het droogmaken van de polder WilnisVeldzijde waardoor de bestaande boerderijen langs de Herenweg volledig werden afgesloten van hun ruim twee kilometer zuidelijker gelegen gronden. Deze gronden kwamen te koop. De uit Wilnis afkomstige Roeleveld kocht omstreeks 1923 weidegronden gelegen ten zuiden van de Bovendijk te Wilnis. Hij moest daar echter nog wel een boerderij bouwen. Nu wil het geval dat Roelevelds broer Theodorus kapelaan was te Denekamp. Tijdens een bezoek aan Denekamp kwam de bouw van een nieuwe boerderij in Wilnis ter sprake en de gebroeders Roeleveld bezichtigden een boerderij met een ronde veestalling. Een ronde veestalling was in het oosten van het land geen zeldzaamheid. Het leek boer Roeleveld wel wat, omdat in een stal waar de koeien rond de deel stonden het voeren en uitmesten van het vee minder arbeidsintensief was. Thuis gekomen overlegde hij met de Wilnisse architect B. van Rinsum en gaf hem opdracht een dergelijke boerderij te ontwerpen. Na een bezoek aan het oosten van het land voldeed van Rinsum aan zijn opdracht en de boerderij werd gebouwd en is nog steeds aanwezig op Bovendijk nr. 31. De gebouwen werden in mei 1924 in gebruik genomen. Er konden 21 koeien worden gestald en dat was voor die tijd een vrij groot bedrijf. Er is thans geen veehouderij meer in gevestigd maar de gebouwen worden bewoond en gebruikt door de zoon van de bouwer het oud-raadslid van Wilnis de heer J,P. (Joop) Roeleveld. Er waren echter in De Ronde Venen nog meer boeren die in die tijd met bouwplannen rondliepen. Zo ook Jacob van der Weijden uit Waverveen. Hij bezat grond langs de Hoflandseweg (thans Provincialeweg/hoek Hoofdweg) in de polder Groot-Mijdrecht en wenste daarop een boerderij te bouwen. Door zijn kennis Roeleveld werd hij eveneens op het idee gebracht om een ronde veestalling te bouwen en hij zocht en kreeg contact met de architect B. van Rinsum. Deze bedacht zich niet lang, nam de tekeningen van Roeleveld en plakte over diens naam de naam van Van der Weijen en het ontwerp was gereed. Ook in dit geval kwam het tot een opdracht voor de bouw. In deze boerderij wordt nog steeds een veehoudersbedrijf uitgeoefend. Het wordt gebruikt door een zoon van de bouwer de heer W.H. van der Weijden. Op deze wijze werden dus twee boerenbedrijven gesticht met de voor deze streek zeer zeldzame ronde veestallen.rnrn